הכשרות האברכים

חיזוק המחשבה ופיתוח הדמיון כתנאים לעורר אצל האדם רגישות יתר לנוכחות הבורא בעולם ולחוויה הרוחנית

האדמו״ר מפיאסצנה

ספר זה מנסה לתת כלים לקורא כיצד להתחבר למשנת החסידות, ולהגיע לרמה הרוחנית שהיא דורשת.
שניים מהנושאים המרכזיים בכל ספרי האדמו"ר מפיאסצנה ובתוכם גם בספר זה, הם: חיזוק המחשבה ופיתוח הדמיון, שהם תנאים לעורר אצל האדם רגישות יתר לנוכחות הבורא בעולם, לחוויה הרוחנית ולמציאות הקודש.
בהסתמך על רעיון זה קרא האדמו״ר מפיאסצנא ל"קבוצות העבודה" שלו ולספרו הראשון, "בני מחשבה טובה".
האמצעי העיקרי לחיזוק המחשבה על פי ר׳ קלונימוס הוא תרגילי דמיון מודרך בנושאים מגוונים, דרכם אמור החסיד להגיע להתרגשות ולהתלהבות בעבודתו. כמה תרגילים קצרים נמצאים ב״בני מחשבה טובה״, אך הנושא נידון בהרחבה יתירה בספר זה.
בתחילת הספר הרב המחבר מבקש לא להגות בספר זה לפני קריאת ספרו הקודם "חובת התלמידים".

 

60.00