הקדמות הסולם

הוצאה חדשה ומהודרת
של כל ההקדמות של בעל הסולם,
לספריו העוסקים במהות האדם

הרב יהודה הלוי אשלג
מהדורה מורחבת של “ספר ההקדמות” שהוא אסופה של הקדמות שונות שהודפסו לכתבי בעל הסולם.
הקדמות אלו עוסקות בחשיבות הלימוד של חכמת הקבלה ובדרך הלימוד, כמו גם הקדמות מקוצרות ללימוד חכמת הקבלה.
הספר יוצא לאור על ידי צוות מכון אור הסולם. הצוות עבד יותר משנה וחצי על הכנתו של הספר להוצאה לאור.
העבודה כללה איסוף הקדמות חדשות שטרם ראו אור ממקורות שונים, ובדיקה של אלפי כתבי יד מארכיון אור הסולם
בכדי לאתר מאמרי בעל הסולם המשלימים ומבארים את תוכן ההקדמות.
חשיבותו של הספר ניכרת בהיותו תועלת ועזר למתחילים ולבקיאים כאחד.
חשיבות נוספת נודעת לתוספת של הכתבים החדשים שבמקוריותם פותחים צוהר לרבדים עמוקים בחכמת הקבלה
הנובעים מעולמו הפנימי של רבינו בעל הסולם ונחשפים כאן בפעם הראשונה
.

כריכה קשה

85.00