הרהורי אהבה של מטפל – מחדרו של מטפל יהודי

להחזיר את החשיבה האמונית, את עומק משמעות החיים
לתוך מלאכת תיקון הנפש

ד"ר מיכאל אבולעפיה

הטיפול, החינוך והחיים בכלל מזמינים אותנו להזדהות אוהבת.
שילוב של כלים טיפוליים עם דברי חכמי ישראל.

55.00