מבצע!

הריפוי הטבעי הלכה למעשה

שמירת הבריאות וטיפול בחולי
בשיטת הבריאות הטבעית

יצחק בן אורי

מדריך מעשי ליישום הדרכים לשמירת הבריאות ולשיטות טבעיות לטיפול בחולים.
ספר זה מיועד לבריא – שרוצה לשמור על בריאותו לאורך ימים,
וגם לחולה – ששואף להחלים ממחלתו ולשקם את בריאותו בשיטות טבעיות.
מבוסס על מדע הפיזיולוגיה ועל הניסיון הטיפולי הרב אשר המחבר רכש במשך עשרות שנים.
יצחק בן אורי הינו בין המייסדים של הרפואה הטבעית בישראל.

כריכה רכה

120.00