ספר הזוהר עם פירוש ״מאורות הסולם״ – הקדמות א׳

ביאורים להקדמה לספר הזוהר,
מבוא לספר הזוהר,
פתיחה לחכמת הקבלה
ופתיחה לפירוש הסולם.

הרב יוחאי ימיני
כרך א׳ של ספר הזוהר, המכיל את הקדמות הזוהר
עם ביאורים מאת הרב יוחאי ימיני עפ”י האר”י ובעל הסולם
.
הכרך מקביל לכל ההקדמות מחלק א׳ של ספר הזוהר עם פירוש הסולם הרגיל:
הקדמה לספר הזוהר, מבוא לספר הזוהר,
פתיחה לחכמת הקבלה ופתיחה לפירוש הסולם.

הרב יוחאי ימיני עומד בראש כולל “אור בראשית”
ללימודי קבלה בירושלים.

כריכה קשה

65.00