זמן חירותנו

על חג הפסח ועל ההגדה
הרב סולוביצ’יק

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק

ליל הסדר הוא בבחינת שחזור וחוויה מחדש של הדרמה של יציאת מצרים,
שבה חזה כל יהודי בהתגלות ה’. בשל כך הוא
ניחן באיכות יחידה במינה ומרתקת, מרומם בקדושתו וזוהר ביופי מסנוור“.
הוא בעל ממדים חוויתיים ושכליים רבי עומק,
הארוגים במרקם העשייה ההלכתית.
המצווה שבו סיפור יציאת מצרים,
מחייבת לימוד והוראה, סיפור ועשייה סמלית, שבח והודאה. 

70.00