חדריו – הרב קוק

פרקים אישיים ותובנות לחיים

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ספר המכיל פרקים אישיים, חלקם נדירים, שכתב הרב קוק על עצמו.
יש לו לקורא הרבה תובנות להתבונן בהם ולהתחדש בהם.
ספר זה שופך אור על דמותו המיוחדת ומאפשר לנו הצצה לפנימיות
שמאחורי כל משנתו של הרב קוק זצ"ל
.
חלק מן הפרקים בספר נדירים ומפורסמים בספר זה לראשונה.

"הנני צריך רק לעמד
על ההקשבה העצמית,
להאזין את סוד השיח
של היצירה בחדרי חדריה,
אשמע ותחי נפשי" (הרב קוק)

 

 

כריכה קשה
פורמט כיס

50.00