חובת התלמידים

עצות בענייני חינוך למחנכים ועידוד לתלמידים

האדמו״ר מפיאסצנה
בספר זה חודר האדמו"ר מפיאסצנה אל נפש התלמיד, ומעודד אותו להתמיד בתלמודו.

הספר פותח באגרת למורים ולהורים בה מסביר את מגמות החינוך. הסופר מדגיש את הצורך לעודד את הילד/תלמיד בדרכי נועם ולא בכפייה:
"החינוך לא צווי לבד הוא, שמצוה את בנו או תלמידו עשה כך וכך… הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצאה בו במדה קטנה או בכח והעלם לבד ולגלותה…" כמו כן, עומד המחבר על הצורך להתייחס לכל ילד ע"פ צרכיו הייחודיים: "לא בכל הנערים שווה הוא החנוך,
תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מדותיו וכו', ואותם על המחנך להכיר…"

50.00