חידושי הרי”מ על התורה

על התורה, מועדים, ענייני שבת, נ”ך
תהלים, פרקי אבות, ענייני תפילה,
חסידות וליקוטים שונים.

האדמו"ר יצחק מאיר מגור

אוסף דברי תורה ומאמרים
על התורה, מועדים וליקוטים.

מאת האדמו”ר הראשון של גור.

65.00