חפץ חיים השיעור היומי

הלכות ומושגים בשמירת הלשון
מחולקים ומסודרים ללימוד יומיומי

הרב שמעון פינקלמן והרב יצחק ברקוביץ

הלכות ומושגים בשמירת הלשון
מחולקים ומסודרים ללימוד יומיומי
על יסוד ספר החפץ חיים וספר שמירת הלשון
למרן רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק”ל

45.00