יערות דבש

סט 2 כרכים
דרשות ותוכחת מוסר
מאת רבי יהונתן אייבישיץ זצ"ל

רבי יהונתן אייבישיץ

רבי יהונתן אייבשיץ היה רב, מקובל, ראש ישיבה ודרשן.
מגדולי פוסקי ההלכה ביהדות אשכנז בזמנו, ומחברם של ספרי הלכה.
לצד עיסוקו בחלק הנגלה של התורה, שהקנה לו את עיקר פרסומו, עסק גם בתורת הנסתר.

תלמידו רבי זרח איידליץ מפראג העיד עליו שהיה גדול בנגלה כהרמב"ם, ובנסתר כהאריז"ל.

80.00