יש לנו חג – חנוכה ופורים

לגיל הרך, ע"י צילומים וציורים מרהיבים
מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

סיפורי החגים, המצוות והמנהגים המקוימים בהם,
מומחשים לילדים בגיל הרך ע"י ציורים וצילומים מרהיבים.
כל תמונה מלווה בשיר המעביר את המשמעות באופן קליל ומושך.
לכל חג מוסר השכל חסידי מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש.

40.00