לרדת למעלה – ספר לתיקון המידות ושלום בית

כדי לאפשר לטוב שבי לקבל משמעות בתוך שטף החיים,
יש צורך ללמוד ולרכוש כלים

משה קוסטה

ספר זה נועד לפתוח צוהר לעולם המידות
וללמד יסודות חשובים בהתקדמות בבניין האישיות
ובשלום בית אמיתי.

55.00