לרדת למעלה

ספר לתיקון המידות
ושלום בית

משה קוסטה

ספר זה נועד לפתוח צוהר לעולם המידות
וללמד יסודות חשובים בהתקדמות
בבניין האישיות
ובשלום בית אמיתי.
כדי לאפשר לטוב שבי לקבל משמעות בתוך שטף החיים,
יש צורך ללמוד ולרכוש כלים.

55.00