מאמרי הסולם חלק ב’ – דרכי עבודה וחסידות

עבודת האדם בהיבטים שונים,
תיקון המידות
דרך חיים של פנימיות

הרב יהודה הלוי אשלג

הספר מבוסס על מאמרי השקפה של בעל הסולם מכתבי ידו שטרם יצאו לאור.
הכתבים שוחזרו וסודרו מחדש.
המאמרים עוסקים בנושאים כגון: אמונה והסתר, דרכי העבודה, יגיעה,
תפילה, תשובה, ענווה ועוד,
והם מלווים בהערות שוליים עם ציטוטים מכתבי יד נוספים של בעל הסולם.
ספר זה מרענן ומחדש את תמונת העולם אותה מציג בעל הסולם,
ומביא את הקורא לתובנות ושיאים חדשים.

כריכה קשה

85.00