מאמרי הסולם חלק א’ – ספר מתן תורה המורחב

מקוריות נשמת היהדות
הדת וחכמת הקבלה

 

הרב יהודה הלוי אשלג

הספר מבוסס על שמונה מאמרי השקפה של בעל הסולם שיצאו בספר “מתן תורה”,
ונוספו עליו עשרות מאמרים חדשים שלא יצאו לאור,
שסודרו מחדש ע”פ כתבי היד. מאמרים אלה עוסקים בנושאים:
מהות האדם, הבריאה, תכלית האדם והדרכים והאמצעים להשגתה.
למאמרים החדשים ישנן הערות שוליים המביאות ציטוטים מכתבי יד נוספים של בעל הסולם,
וציטוטים מספריו האחרים, המבארים נושאים המדוברים במאמרים אלו.
ספר זה מרענן ומחדש את תמונת העולם אותה מציג בעל הסולם,
ומביא את הקורא לתובנות ושיאים חדשים.

כריכה קשה

85.00