מגילת איכה

לרבנו הבן איש חי
חידושים, פירושים ודרושים, רמזים
מעשיות ומשלים נפלאים
בדרך פשט, רמז, דרש וסוד

רבנו יוסף חיים זצוק"ל

עם פירוש “נחמת ציון”

40.00