מדרש רבה

סט 3 כרכים
על חמישה חומשי תורה
ומגילות: איכה, אסתר, קהלת
רות, שיר השירים

90.00