מוסיף והולך

לימוד ומעשה לכל יום מימי החנוכה

יהושע רן שריד

כיצד לוקחים את ההוספה בנרות לצמיחה בקרבנו? כיצד מתפתחים ומתרחבים איתם?

הספר מזמין לחוש את ייחודו של כל אחד מימי החנוכה בפני עצמו,
להקשיב למסר המיוחד שלו, להתבונן בדרך רעיונית חדשנית
וגם דרך עבודה וצמיחה חוויתית בתחום של עבודת ה'.
העבודה הרציפה בהנחיית הספר במהלך ימי החנוכה –
עשויה להעניק לנו את ה"מוסיף והולך" –
להוסיף ולחשוב, להוסיף ולהתבונן להוסיף ולהאיר.

55.00