מילון הסולם

מילון מושגים וערכים בכל מקצועות פנימיות התורה שמופיעים בפירוש הסולם על ספר הזוהר.

הרב שגב רומנו
מילון מושגים וערכים בכל מקצועות פנימיות התורה שמופיעים בפירוש הסולם על ספר הזוהר.
הספר מגשים את חלומו של בעל הסולם שרצה לכותבו ולא זכה לכך.
נכתב ע"י הרב שגב רומנו, תלמיד חכם בנגלה ובנסתר מתלמידי ישיבת מאורות של הרב יוחאי ותלמיד הרב מרדכי שיינברגר שליט״א.
לספר הסכמות מכל גדולי הקבלה של דורנו.

כריכה קשה

100.00