מילון "הסולם"

מושגים בחכמת הקבלה ע"פ הא"ב
מלוקטים מתוך ספר הזהר עם פירוש "הסולם"

הרב שגב רומנו
קיבוץ מושגים משפת הקבלה, מועתקים מלשונו של בעל הסולם ללא שום שינוי,
במטרה לאפשר לקורא לקנות את שפת הקבלה המכונה "שפת הענפים".
כמו בכל שפה יש צורך במילון על מנת לקנותה, כך גם בשפת הקבלה.
הספר מועיל מאד בחיפוש מושגים לשם עיון והעמקה ולשם חיבור בין מאמרים ועניינים שונים בלימוד הקדוש הזה.
לספר הסכמות מכל גדולי הקבלה של דורנו.

כריכה קשה

100.00