מכתב מאליהו – סט 5 כרכים

הרב דסלר
עוסק בכל ענייני החיים
אמונה ודעות, מידות וכוחות הנפש,

תכלית האדם ועוד
מומלץ ביותר!!!

הרב אליהו אליעזר דסלר

תורת המוסר – מקיפה את כל שאלות החיים – התורה העולם והאדם.
הרב דסלר השתמש להרחבת רעיונותיו העמוקים, גם בחלק הנסתר שבתורה.
יסודות גדולי החסידות וספריהם הקדושים שימשו הרבה
כיסוד לחידושיו וביאוריו במאמריו המופלאים.

בין נושאי הספרים:

האושר והשכר בעולם הזה
תשובה
ענייני חסד ונתינה
מבט האמת
תורה ועבודת ה’
ענייני אמונה וביטחון
הנס והטבע
כח היצר
בחירה
עולמות

ועוד ועוד

עמוק ומופלא!!!

350.00