מעינה של תורה – סט 5 כרכים

אמרות,רעיונות, השקפות ופתגמים
מאת גאוני וגדולי ישראל
על פרשיות השבוע, ההפטרות,
מועדי השנה ותרי"ג מצוות

75.00