מקראות גדולות המאור – ספר איוב

עם 29 מפרשים, ביניהם-
רש”י, רמב”ן, בעל הטורים,
הרד”ק, מלבי”ם ועוד ועוד

45.00