מבצע!

מקראות גדולות – נביאים וכתובים

סט 13 כרכים
תהילים, תרי עשר, דברי הימים, חמש מגילות ועוד

סט 13 כרכים:
תהילים
ישעיה
תרי עשר
דברי הימים
חמש מגילות
שמואל
יחזקאל
דניאל עזרא נחמיה
ירמיה
מלכים
איוב
משלי
יהושע
שופטים

עם פירושי המלבי”ם, רש”י, מסורה, מצודת ציון, רלב”ג, מנחת שי, רד”ק,
תולדות אהרון, מצודת דוד ועוד ועוד

610.00