מקראות גדולות – ספר איוב

עם מדרשי חז”ל, פירוש המלבי”ם המלא
ועוד מפרשים

פירושים נוספים :
רש”י, אבן עזרא, הרמב”ן,
מצודת דוד, מצודת ציון.

טוב ללימוד בכלל
ובתשעה באב בפרט 

 

50.00