מקראות גדולות – ספר משלי

עם פירוש מורחב של המלבי"ם 
ופירושים של רש"י, רלב"ג,
אבן עזרא ועוד 

שכתב שלמה המלך החכם באדם
"משלי שלמה בן דוד מלך ישראל.
לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה.
לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומשרים…
ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה"…
(תחילת ספר משלי)

50.00