משנת השביעית

הלכות שמיטה

הרב משה פנחס זנדר

ערוכות ומסודרות בשפה ברורה השווה לכל נפש
כולל הלכות המובאות בדברי פוסקי זמנינו.

25.00