מתן תורה

ספר היסוד בלימוד תכלית האדם והמשנה החברתית של עם ישראל

הרב יהודה לייב אשלג

ספר המאמרים של הרב אשלג, "בעל הסולם". מאמרי הגות רוחנית על תיקון אישי, תיקון החברה ותיקון העולם על פי הקבלה.
* מאמר מתן תורה
* מאמר הערבות
* מהות חכמת הקבלה
* מאמר לסיום הזוהר, ועוד.

כריכה קשה

55.00