נביאים וכתובים – איוב

מקראות גדולות
עם 29 פירושים של גדולי ישראל
הראשונים והאחרונים

פירושים על ספר איוב
29 מפרשים
ביניהם: יונתן בן עוזיאל, רס”ג, רש”י, אבן עזרא, רד”ק,
רמב”ן, בעל הטורים, ספורנו, ברטנורא, מלבי”ם
ועוד ועוד

מומלץ ללימוד בכלל
ובתשעה באב בפרט

פורמט קטן

35.00