נגיד ומצוה

ליקוטי מנהגים והלכות
שנהגו רבינו האריז”ל
ותלמידו רבי חיים ויטאל

רבי יעקב צמח

ליקוטי מנהגים והלכות שנהגו רבינו האריז”ל ותלמידו רבי חיים ויטאל,
מהמחבר הגאון המקובל רבי יעקב צמח.

כריכה קשה

70.00