ניצוצות לנשמה – חלק א’

הארות, עצות ותובנות
ע”פ הרב קוק

מבואר וערוך ע"י יובל פרוינד

הלב יודע
“ההכרה הפנימית
קולעת ישירות לעמק הענין,
והיא נולדת עם האדם,
והיא סגולת נשמתו.
כל למוד שהאדם לומד בחייו,
אינו כי אם להסביר לאדם את עצמו,
לגלות לו את נשמתו,
שחטאי העולם מונעים אותו מזה”. (פנקס, לונדון י’)

כריכה רכה
פורמט קטן

40.00