ניצוצות לנשמה – חלק ב’

הארות, עצות ותובנות
ע”פ הרב קוק

מבואר וערוך ע"י יובל פרוינד

ישמח בחלקו
“כשהאדם פועל איזה דבר של שלמות,
בין במחשבה בין במעשה,
צריך לשמוח בחלקו,
ולא ירדוף אז אחר דבר אחר,
כי כל העולם כלו מתקפל לפניו-
דוקא בפרט זה” (פנקס, יפו ד)

כריכה רכה
פורמט קטן

40.00