סודות היהדות: התורה

חמשת חומשי התורה ערוכים בצורה מונגשת בהירה וקלה לכל קורא

הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ

"סודות היהדות", היא סדרה בת ארבעה ספרים, שנערכו על-ידי מרכז שטיינזלץ, בהנחייתו ובהכוונתו של הרב עדין אבן ישראל-שטיינזלץ.
מטרת הספרים להנגיש לציבור הרחב בישראל, גם זה החסר רקע מוקדם בלימודי יהדות, גישה לאוצרות הידע של עם ישראל
בארבע סוגיות מרכזיות – חמישה חומשי תורה – "התורה", ספרות חז"ל "החכמה", מחשבת ישראל (פילוסופיה יהודית) "המחשבה", ו"ההלכה".

הסדרה מאפשרת לקורא הישראלי מגע ישיר עם שפת המקורות, כאשר אלה מלוּוים באמצעי הנגשה, העושים אותם בהירים וקלים להבנה

כריכה קשה

 

50.00