סט לחתן הבר מצווה

סט 3 כרכים:
שערי בר מצווה / הנחת תפילין כהלכתה /התפילין
על פי מנהגי האשכנזים והספרדים

משה חנינא ניימן

הדרכה מעשית ורעיונית
לחתן בר המצווה ולהוריו.

בליווי ציורים וטבלאות

100.00