סיפורי חסידים

סט 3 כרכים
מסודר ע”פ פרשות השבוע
תורה ומועדים

ערוך ע"י הרב שלמה יוסף זוין

“תורת החסידות היא ההלכה של החסידות
וספורי החסידים הם האגדה שלה.
ההלכה מדברת אל המוח
האגדה מדברת אל הלב…
האגדה בסיפוריה על מסוללי נתיבותיה
ומיישרי דרכיה של החסידות,
הצדיקים וחייהם ומעשיהם, מידותיהם ופעולותיהם
“מופתיהם” ושיחותיהם, הליכותם ומנהגיהם
מעוררים את הרגש, משובבים את הנפש
ומפיחים רוח חיים
לפעמים אף בעצמות יבשות”…

סיפורי צדיקים מכונסים מפי ספרים ומפי סופרים
ומסודרים לפי פרשות השבוע והמועדים
עם ציונים ומקורות

3 כרכים

מומלץ

140.00