סיפורי מעשיות – רבי נחמן מברסלב

עם רמזים וביאורים

רבי נחמן “הלביש והסתיר השגות גבוהות ועצומות בספורי מעשיות בדרכים נפלאים ונוראים מאד
(מתוך ההקדמה לספר)

מעשה באבדת מלך * מעשה ממלך וקיסר * מעשה מחיגר * מעשה ממלך שגזר שמד
מעשה בן מלך שהיה מאבנים טובות *
ועוד ועוד – יג’ מעשיות.

הכולל לקט רמזים וביאורים המלוקטים מהספרים:
הקדמת סיפורי מעשיות
ליקוטי הלכות
ליקוטי מוהר”ן
חיי מוהר”ן
שיחות הר”ן ועוד

45.00