ספירת העומר ותיקון המלכים

ע”פ “אדיר במרום”
של הרמח”ל

הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

חוברת דקה ואיכותית ביותר, “למיטיבי לכת”.

עבודת ספירת העומר – תיקון שבירת המלכים

ימי ספירת העומר – ימים של בירורים,
מידה אחר מידה. יש הרבה מישורים של עבודת הספירה,
אחד המישורים להעלות ניצוצין.

על כך ועוד.

30.00