ספר ההקדמות

יסודות עולם הקבלה בדרכו של 'בעל הסולם'

הרב יהודה ליב הלוי אשלג

ספר לימוד קבלה חובה לכל מי שרוצה להבין את יסודות עולם הקבלה בדרכו של הרב אשלג, 'בעל הסולם'
עליו העיד בעצמו שבספר זה טמן את כל הסודות כולם.
הספר מכיל את אוסף חיבוריו המרכזיים של 'בעל הסולם':
* הקדמה לתלמוד עשר הספירות
* תלמוד עשר הספירות – חלק א'
* הקדמה לספר הזוהר
* מבוא לספר הזוהר
* פתיחה לחכמת הקבלה
* ספר האילן (מכיל שרטוטים ודיאגרמות על השתלשלות העולמות)
* פתיחה לפירוש הסולם
* הקדמה ופתיחה כוללת לספר "פנים מאירות ומסבירות"

כריכה קשה

70.00