ספר הזוהר – פירוש הסולם / פורמט קטן – סט 21 כרכים

"תיבת הנח" של דורנו – מומלץ בכל בית בישראל

רבי שמעון בר יוחאי

ספר הזהר נכתב ע"י התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
לפני כחמישים שנה פירש אותו "בעל הסולם" – רבי יהודה לייב הלוי אשלג, פירוש מאיר השווה לכל נפש.
על ספר הזוהר נאמר שהוא "תיבת הנח" של דורנו.
בזהר כתוב ש"בזכות ספרא הדין דאיהו ספר הזהר יפקון בני ישראל מן גלותא ברחמי"
בזכות הספר הזה, שהוא ספר הזהר, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים.

מומלץ בכל בית בישראל

כריכה קשה, פורמט קטן (21 כרכים)

670.00