ספר חסידים

לרבינו יהודה החסיד

רבי יהודה החסיד

“נכתב ליראי ה’ ולחושבי שמו.
למען יראו וידעו ויבינו מה שעליהם לעשות
ומאיזה דבר צריך ליזהר”

כיצד להשתלם במידת החסידות

60.00