ספר תהילים ענק – עם פירוש מתיקות הנחל

מסכת אבות * שיר השירים* שמות הצדיקים * תפילות

בו נלקטו פירושים וביאורים מהספרים הבאים:
ליקוטי מוהר"ן
שיחות ושבחי הרן
חיי מוהר"ן
ליקוטי הלכות
עלים לתרופה

כריכת עור מהודרת

 מתנה נפלאה מאירת עיניים ומאירת לב

120.00