עולם חדש

אסופת שיחות על תורת רבי נחמן מברסלב

הרב אשר עבאדי

אסופת שיחות על תורת רבי נחמן מברסלב, המראות לאדם דרך פשוטה ומעשית
בה יוכל לצעוד ולהעלות לא רק את עצמו, כי אם את העולם כולו.
כל אלו מונגשים בצורה בהירה וקולחת בתוספת מקורות, ציטוטים וסיכום למעשה.
הספר עוסק בנושאים רבים: האהבה והקשר לארץ ישראל, השגות הנשמה,
פעולה בכוח המחשבה, ההתעסקות בטוב במרומם ובמאחד, לימוד זכות אמונה ושמחה ועוד.

55.00