עשה פלא

4 חלקים ב- 2 כרכים
אוסף עשיר של סיפורי פלאות
מעשיות שלמה המלך, מעשי צדיקים,
מעשה הבעל שם טוב ועוד ועוד

ספר מעשי פלא

ספור הנס של פורים, מגילת אנטיוכוס,
מעשה יהודית ומעשה כסא שלמה
ועוד

55.00