פניני הלכה – שבת

חלק א'

הרב אליעזר מלמד

מבין הנושאים בספר:
הכנות לשבת, הדלקת נרות שבת,
תורה ותפילה בשבת, סעודות השבת ומלווה מלכה,הכנת מאכלים
ועוד ועוד

45.00