פניני הלכה – תפילה

למנהג הספרדים והאשכנזים
בתוספת הקדמות בענייני אמונה ומחשבה

הרב אליעזר מלמד

יסודות הלכות תפילה, הכנות לתפילה,
השכמת הבוקר, נטילת ידיים שחרית,
פסוקי דזמרה, ברכת כהנים
ועוד ועוד

45.00