פרקי אבות

הדרכה לעבודה פנימית ותיקון המידות.
ספר משנה חיים.
ביאור עמוק ונפלא 
בדרך הפרד”ס

מומלץ

הרב שיינברגר שליט"א

הדרכה לעבודה פנימית, השקפה ותיקון המידות.
ביאור עמוק ונפלא לפרקי אבות
דרך פרד”ס התורה (פשט, רמז, דרש וסוד)
של כ’ הרב שיינברגר שליט”א,
בו נחשפים עומק דבריהם של התנאים הקדושים
בדרך החסידות והקבלה, הרבה מעבר למוסר הפשוט הנלמד מהם.

כריכה קשה

70.00