פרק שירה

סגולה לפרנסה, רפואה ושמירה
עם ברכת המזון נוסח ספרד ונוסח עדות המזרח

פורמט קטן ומהודר

נוח לנשיאה בתיק

15.00