קונטרס הדרכה

הדרכה לזוגות
לבניית הבית היהודי

הרב שמחה כהן

בנייה נכונה של הקשר בין האיש והאישה

בין נושאי הספר:
צרכים גבריים וצרכים נשיים,תקשורת בנישואין, חשיבות הנישואין, חשיבות האישה,
יוזמת הבעל, יוזמת האישה, לקראת “הקשר המצוותי” ואחריו, אחדות בקיום המצווה,
הבדלים בין גבר ואשה ב”איחוד”, אהבה, אהבה בין איש לאשתו
ועוד ועוד

 

55.00