קלפים להתבוננות – עלי דרך לניגון הלב – עבודה ומודעות ממשנתו של רבי נחמן מברסלב

עבודה ומודעות ממשנתו של רבי נחמן מברסלב

קלפי מודעות – מעוררי מחשבה ולב

נפלא לפעילות חברתית
נפלא להתבוננות האדם עם עצמו
נפלא כמתנה

50.00