קלפים – מסרים בהשגחה פרטית – עצות מעשיות מרבי נחמן מברסלב

עצות מעשיות מרבי נחמן מברסלב

הקלפים הכוללים עצות מעשיות מרבי נחמן מברסלב
ומשימה לבחירה לכל יום.

ניתן להגיע על ידי הקלפים וההתבוננות שמביאים איתם –
לתובנות נפלאות, מעצימות ומשנות חיים.

נפלא כמתנה
נפלא למפגש חברתי
נפלא לאדם עם עצמו

90.00