קצור שולחן ערוך

הלכות בכל תחומי חייו של האדם
מחולק לימי השנה

הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל

הלכות בכל תחומי חייו של האדם:
כיצד ינהג האדם
כמו למשל: השכמת הבוקר, קריאת שמע, שמירת הגוף על פי הטבע,
דיני ברכת היין וברכת הטוב והמטיב , הלכות חודש אלול, הלכות תפילין, ועוד ועוד

פורמט קטן
כריכה קשה
נוח לנשיאה בתיק

40.00